Kurzy komunikace a seberozvoje

Pro veřejnost i profesionály

Kurzy komunikace, seberozvoj

Kurzy komunikace pro veřejnost i profesionály

Nabízíme Vám kurzy pro veřejnost i profesionály z oblasti komunikace a seberozvoje. Některé z našich kurzů mají už dlouhou tradici - např. kurz ASERTIVITY, jiné vznikají nově nebo na míru - podle přání organizace, firmy, kolektivu. 

Spolupracujeme s dalšími odborníky a tím dáváme vzniknout novým nápadům - naposledy takto vznikl KURZ PRO PARTNERY.